Türkülerin Bizcesi

Ali Can Öztan

2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalında öğrenimine Tarkan Yedican ile başladı ve 2006 yılından itibaren Hakan Yedican ile devam etti.
Doç. Haşim Yedican ile oda müziği ve Doç. Aydın Mecid ile orkestra repertuarı çalışmaları yaptı. Bu sırada ulusal ve uluslararası olmak üzere birçok oda müziği ve gençlik orkestralarına, CD – DVD kayıtlarına, modern topluluklara, ustalık sınıfları ve atölyelerine katıldı. 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda solist olarak yer aldı ve aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalından “Yüksek Onur” derecesi ile mezun oldu. Peter Sadlo, Nick Woud ve Tom Greenleaves gibi virtüözlerle ustalık sınıflarına ve derslere katıldı. Gennady Rozdhestvensky, Vladimir Fedoseyev, Gilbert Varga, Rauf Abdullayev, Emil Tabakov, Gürer Aykal gibi önemli şeflerle çalışmıştır. 2007 yılından beri ülkemizdeki neredeyse tüm senfoni orkestralarında, oda müziği gruplarında, modern oluşumlarda, ulusal ve uluslararası gençlik orkestralarında, yurtiçinde ve yurtdışında konserlere katılmaktadır.